คอร์สฝึกสุนัข American Bully เพื่อการประกวด

สำหรับการฝึกน้องหมาเพื่อเข้ารับการประกวด จะฝึกให้สุนัขอยู่ในโอวาทในที่สาธารณะ/ในสนามประกวด ฝึกให้รับมือกับสิ่งแวดล้อมแปลกใหม่ คนแปลกหน้าได้ รวมไปถึงท่าทางการยืน การเดิน การวิ่ง และอารมณ์ร่วมในสนาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น้องหมาเข้าประกวดทุกตัวต้องมี

ฝึกแบบไป-กลับ (ตามเวลานัดหมาย)

10 ครั้ง 15,000 บาท

20 ครั้ง 28,000 บาท

ฝึกแบบฝากประจำ

ค่าบริการฝากเลี้ยงพร้อมฝึก คิดตามขนาดและน้ำหนักตัวสุนัข (ไม่รวมอาหารและค่ารักษาพยาบาล)

พาสุนัขว่ายน้ำพร้อมอาบน้ำอาทิตย์และ 1 ครั้งเพื่อสุขภาพกายใจ และสุขอนามัยที่ดี

ระยะเวลา 1 เดือน **กรุณาโทรสอบถามข้อมูล** 083-920-1122

ระยะเวลา 2 เดือน **กรุณาโทรสอบถามข้อมูล** 083-920-1122