INTERMEDIATE OBEDIENCE ( Off-Leash ) ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรในสายจูง

หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งระดับกลาง (นอกสายจูง)

ฝึกโดย: ครูฝึกสุนัขทหาร มากประสบการณ์กว่า 30 ปี

นุ่มนวลกับสุนัข โดยใช้หลักจิตวิทยาและการฝึกสุนัขเชิงบวก (Positive Reinforcement)

คุณสมบัติ: สุนัขอายุ 4 เดือนขึ้นไป

ระยะเวลาในการฝึก: ฝากประจำ 60 วัน

ค่าบริการ: **กรุณาโทรเพื่อสอบถามค่าบริการ** 

สุนัขนอนห้องพักในตัวโรงแรม ไม่รวมอาหารและค่ารักษาพยาบาล

**ฟรีบริการว่ายน้ำ รวมอาบน้ำเช็ดหู ( อาทิตย์ละครั้ง ) และพาขึ้นลู่วิ่งออกกำลังกาย

หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานนอกสายจูงนั้นจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาจากหลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐาน โดยการเป็นการฝึก นั่ง ชิด หมอบ คอย คลาน นอน มา สวัสดี แบบปลดสายจูง ฝึกกลิ้ง กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางความสูงระดับกลาง ฝึกคาบตระกล้า เป็นต้น สุนัขจะมีความแม่นยำและเข้าใจภาษามือในระดับสูงขึ้น

ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานนี้ สิ่งที่สุนัขสามารถปฏิบัติได้ คือ

 1. คำสั่งชิด คือการที่ ให้สุนัข อยู่ชิดกับขาข้างซ้ายของผู้ฝึกโดยไม่มีสายจูง
 2. คำสั่งนั่ง คือการที่ ให้สุนัขนั่งลงทันที ปลดสายจูงและเว้นระยะห่างจากผู้ฝึก
 3. คำสั่งหมอบ คือการที่ ให้สุนัขหมอบลงทันที ปลดสายจูงและเว้นระยะห่างจากผู้ฝึก
 4. คำสั่งคอย คือการที่ ให้สุนัขคอยอยู่กับที่ ไม่ลุกขึ้นนั่งหรือเดินไปที่ไหนปลดสายจูงและเว้นระยะห่างจากผู้ฝึก
 5. สวัสดี 2 ขา  * ( คำสั่งนี้แล้วแต่สรีระของสุนัขบางตัวสามารถทำได้ บางตัวอาจทำไม่ได้ โดยเฉพาะสุนัขที่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกมาก่อน )  ครั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัตติเหตุในสุนัขของท่าน
 6.  คำสั่งไม่ เพื่อใช้หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทันที
 7. คำสั่งกลิ้ง
 8. คำสั่งคาบ
 9. คำสั่งโดด
 10. คำส่งคลานมา

ข้อควรปฎิบัติในการนำสุนัขเข้าฝึก

 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ
 • สุนัขต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป ถึง 1 ปี
 • สุนัขจะต้องไม่มีเห็บ-หมัด
 • เจ้าของจะต้องแสดงหลักฐานประวัติการฉีดวัคซีน
 • เจ้าของต้องพาสุนัขตรวจเลือดเช็คสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยก่อนนำสุนัขเข้าฝึก
 • สุนัขต้องไม่เป็นโรคติดต่อใดๆ
 • ปลอกคอกันเห็บหมัดบังคับให้ใส่ทุกตัวเพื่อประโยชน์ของสุนัขท่านเอง ราคา 350+ หรือนำมาเอง
 • เจ้าของควรเข้ามาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้งเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของสุนัขของท่าน และร่วมเรียนรู้วิธีสั่งสุนัขพร้อมผู้ฝึก (ในกรณีที่เจ้าของไม่ว่างหรืออยู่ต่างจังหวัดควรมาอย่างน้อยเดือนละครั้ง)
 • ในช่วง 2 อาทิตย์ สุดท้ายเจ้าของสุนัขควรมาเรียนวิธีการใช้คำสั่งและการใช้สายจูงอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถออกคำสั่งและควบคุมสุนัขของท่านได้

กติกา

 • Dog space มีกฏข้อบังคับในการฝึกคือ ใช้โซ่กระตุก ( Choke chain ) สวมคอทุกครั้งในการฝึก และควรงดการใช้สายรัดหน้าอกเพราะจะส่งผลต่อการฝึกที่ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้
 • Dog Space จะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างดีที่สุด แต่บางครั้งก็ไม่อาจะหลีกเลี่ยงโรคภัยต่างๆ ที่จะเกิดกับสุนัขได้ เนื่องจากว่าสุนัขไม่ได้อยู่เพียงตัวเดียว หากแต่ยังต้องมีสังคมฝูง และใช้สนามวิ่งเล่นเดียวกัน ทาง Dog Space จึงขอให้ลูกค้าได้เข้าใจว่าสุนัขทุกตัวมีสิทธิ์เจ็บป่วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงไม่รวมอยู่ในค่าบริการฝึกสุนัข
 • เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันเข้าหลักสูตร และกรุณากรอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่านในแบบฟอร์มที่ Dog Space เตรียมไว้ให้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
 • หากเจ้าของจงใจทิ้งสุนัขและไม่มารับสุนัขตามกำหนด และไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ภายใน 48 ชั่วโมง ทาง Dog Space จะแจ้งความดำเนินคดีตามพรบ. คุ้มครองสัตว์ และเจ้าของจะต้องเสียค่าปรับ 10 เท่าจากค่าบริการทั้งหมด