ข้อกำหนดใช้สนามหญ้า

  • สุนัขจะต้องไม่มีเห็บ-หมัด
  • สุนัขจะต้องไม่มีโรคติดต่อ โรคผิวหนัง และเป็นฮีท โปรดแจ้งพนักงานงานหากสุนัขของท่านมีโรคประจำตัว
  • กรณีนำสุนัขมาใช้บริการเป็นครั้งแรก เจ้าของจะต้องนำประวัติการฉีดวัคซีนมาแสดง
  • สุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาอย่างครบถ้วน และมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
  • เจ้าของจะต้องรับผิดชอบหากสุนัขมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวทำร้ายเจ้าหน้าที่และสุนัขตัวอื่นที่ใช้บริการ
  • กรุณาใช้สายจูงสุนัขของท่านทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบริเวณสนาม ทาง Dog Space จะไม่รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทของเจ้าของสัตว์เลี้ยง